• Pacjenci

  Informacje dla pacjentów:

  Skargi i wnioski

  Udostępnianie dokumentacji medycznej:

  Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

  Odpłatność za udostępnianą dokumentację medyczną

  Zamówienia recept/zlecenia na wyroby medyczne:

  Formularz wniosku zamówienia recept/zlecenia na wyroby medyczne:

  Standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ

  Instrukcje dla pacjenta: