RODO

Informacja dla Pacjentów

Zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest MedicSan spółka z o.o., której siedziba znajduje się pod adresem: 38-533 Nowosielce 292.
 2. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby zatrudnione lub współpracujące ze Spółką, trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzaniem udzielanymi usługami medycznymi.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pacjentów jest:
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. ze zm.),
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. ze zm.),
 1. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są przez osoby zatrudnione lub współpracujące ze Spółką MedicSan oraz przez podmioty trzecie trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług medycznych oraz zarządzaniem udzielanymi usługami medycznymi.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. ze zm.)
 3. Pacjenci posiadają prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych (dotyczących osoby, której dane dotyczą),
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem świadczenia usług medycznych. Pacjent jest zobowiązany do podania danych, a w razie ich nie podania nie zostanie zrealizowana usługa medyczna.
 2. Istnieje możliwość kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pod adresem: iod@medicsan.pl

 

Przewiń do góry