• Informacje o admin

    Skargi i wnioski

    Opublikowany przez  • 25 czerwca, 2012 • Pacjenci

    Skargi i wnioski w Podkarpackim OW NFZ w Rzeszowie można zgłaszać do Sekcji – Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców POW NFZ: Podkarpacki OW NFZ ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów tel. 17 86 04 170 Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, poczty elektronicznej poświadczonej podpisem elektronicznym oraz ustnie do protokołu od poniedziałku do...

    Czytaj więcej →