• Do pobrania

  Od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji.
  Złożone dotychczas (stare) deklaracje zachowują ważność.
  Deklaracja wyboru lekarza (94 pobrania)
  Deklaracja wyboru pielęgniarki (88 pobrań)
  Deklaracja wyboru położnej (80 pobrań)

  Cennik badań laboratoryjnych:
  Cennik badań laboratoryjnych (169 pobrań)

  Cennik badań/usług komercyjnych w poradni kardiologicznej:
  Cennik poradnia kardiologiczna (105 pobrań)